Over AV Isala '96


AV Isala '96 is eigenlijk ontstaan uit de behoefte om niet sektarisch (groepsafscheidend) te sporten, maar om met mensen met verschillende achtergrond in één vereniging te kunnen samenwerken.

Tot 1960 bestonden er in Kampen wel 6 atletiekclubjes of afdelingen atletiek. Alle zichzelf respecterende gymnastiekverenigingen beoefenden in de zomermaanden atletiek. Zo waren er diverse velden. Het veld waar nu het nieuwe politiebureau van Kampen staat, tegenover het N.S.-station, veel te klein, maar erg gezellig. Het voormalig DOS-terrein aan de Singel met het Stabilo-W veld, waar de grond voor je uitwalste als je er met een groep tegelijk op liep. En in nog oudere tijden op de Greente en het Haatland.

Behalve op de roemruchte Kamper Sportdagen, uitgaande van de C.K.G.V., deed de jeugd tot 12/13 jaar niet aan wedstrijdatletiek.

Rond 1958 begon er zich bij RK DOS een echte wedstrijdmentaliteit te ontwikkelen. Men wilde zich meten met de clubs uit Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Enschede en dat in KNAU-verband. Wat bij RK DOS crescendo ging, vooral met de jeugdgroepen, begon bij de andere Kamper clubs te haperen. Na een korte opleving via de C.A.V. Hilaritas was, ruwweg gezien rond 1970, alles wat in Kampen aan atletiek deed ondergebracht bij RK DOS. Dat resulteerde in een periode van zeker 25 jaar in grote en kleine successen. Vooral de competitieploegen van dames en heren waren op landelijk niveau goed bezig.

Inmiddels was er op Hagenbroek een atletieksintelbaan gekomen en een knap clubgebouw. Vraag niet hoe deze baan er is gekomen, maar ook die baan werd, zoals men dat zegt, "voor de poorten van de hel" weggesleept. De roep om kunststofatletiekbanen begon na 1990 toe te nemen, ook in Kampen. Het RK DOS-bestuur vond dat het, bij een gemeentelijke investering van 2 miljoen gulden, ging om een baan voor een club die voor alle mensen open stond. Het is werkelijk waar dat het bestuur van RK DOS nog wel eens de opmerking kreeg "mijn kinderen willen wel aan atletiek doen, maar niet bij RK DOS". Dat "RK" was de drempel.

Hoewel toen al lang bewezen was dat RK DOS de zaken goed voor elkaar had, heeft het bestuur de moed gehad en de goede wil getoond om RK DOS afdeling atletiek om te zetten in een zelfstandige atletiekvereniging, om zodoende een grote eenheid te kunnen vormen waar het leuk sporten is.

Die vereniging kreeg de naam ISALA '96.

documenten
Statuten AV Isala'96 Klik hier
Geschiedenis atletieksport Kampen Klik hier
Jubileumglossy Klik hier
jaarverslagen
Jaarverslag 2022 Klik hier
Jaarverslag 2021 Klik hier
Jaarverslag 2020 Klik hier
Jaarverslag 2019 Klik hier
Jaarverslag 2018 Klik hier