Middels het jaarverslag 2017 kijken we terug op het afgelopen jaar. In dit online jaarverslag zijn het financieel verslag en het verslag van de ledenadministratie weggelaten. Het volledige jaarverslag ligt ter inzage in de kantine.

wartsila lang
sponsor BJG
papegaaij en tegelaar logo
aweka logo
sportinn logo