In de bestuursvergadering van maart 2013 van av Isala’96. is besloten om uitgangspunten te formuleren die gelden voor het eventueel toekennen van een financiële bijdrage voor deelname aan internationale atletiekwedstrijden. Tot nu toe kwam het heel incidenteel voor dat er een verzoek bij het bestuur binnen kwam en dat we daarop een besluit namen. Naar aanleiding daarvan leek het ons goed om daar voor de toekomst wat meer beleidsmatig mee om te gaan.

Daarom heeft het bestuur de volgende aandachtspunten/criteria geformuleerd en vastgesteld. Toch zal er vaak van geval tot geval een individuele beoordeling moeten worden gemaakt. Maar door rekening te houden met de volgende punten kan wel een zo objectief mogelijke beslissing worden genomen.

  • Het moet gaan om deelname aan een internationale wedstrijd c.q. evenement van hoog niveau.
  • De vergoeding wordt alleen verstrekt aan atleten tot 30 jaar.
  • Het evenement moet een positieve uitstraling hebben voor de atletieksport in zijn algemeenheid en voor onze vereniging in het bijzonder.
  • Het bestuur moet er van overtuigd zijn dat de betrokken atleet zijn/haar sport met volle inzet beoefent.
  • Er wordt maximaal 50 % (met een maximum van € 250) vergoed van het bedrag dat de atleet zelf moet bijdragen voor zijn/haar deelname aan de wedstrijd c.q. het evenement.

In voorkomende gevallen kun je een verzoek op basis van deze richtlijn indienen bij de secretaris van het bestuur.

Opgemaakt en vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 maart 2013.

wartsila lang
sponsor BJG
papegaaij en tegelaar logo
aweka logo
sportinn logo